روش شناسی قصص قرآن
85 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: جامعة الزهراء سلام الله علیها
تاریخ دفاع: 1390
نام استاد/نام دانشجو : خانم مریم علیزاده
بسم الله الرحمن الرحیم قصه در قرآن, مصادیق قصه در قرآن, تاریخ پیدایش قصه, جایگاه و اهمیت قصص, تفاوت قصه های قرآن و عهدین, عناصر داستان در قصص قرآن, اهداف قصص قرآن از قبیل تفکر, تعمیق ایمان, عبرت آموزی, هدایت و تربیت, اثبات وحدت ادیان در اصول و ...., اسلوب قصص قرآن از قبیل داستان در داستان, تقطیع داستان, شخصیت پویا, جملات معترضه در میان داستان و... از جمله عناوینی است که در این مجموعه به آن پرداخته شده است.