عزت و ذلت از منظر آیات و روایات
100 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: جامعة الزهراء سلام الله علیها
تاریخ دفاع: 1390
نام استاد/نام دانشجو : سرکار خانم فهیمه مروتی
بسم الله الرحمن الرحیم معانی عزت وذلت و لغت مترادف انها, موارد استعمال عزت و ذلت در قران, جایگاه عزت در قران, عزت در حکومت اسلامی, صاحبان عزت و ذلت, اثار عزت مانند حریت و ارامش,و اثار ذلت مانند افتخار به گناه, گمراهی و دوری از رحمت خدا, عوامل عزت و ذلت از قبیل عوامل عزت فرد, چه فکری چه اخلاقی چه رفتاری هم چنین عوامل عزت جامعه و نیز عوامل ذلت فرد از قبیل عوامل فکری, اخلاقی و رفتاری و عوامل ذلت جامعه از قبیل نافرمانی از رهبران الهی و ترک جهاد عناوینی است که در این پایان نامه به انها پرداخته شده است. این پایان نامه با نمره 18 و رتبه عالی پذیرفته شد.