نقش التفات در فهم آیات قرآن در المیزان
190 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: جامعة الزهراء سلام الله علیها
تاریخ دفاع: 1390
نام استاد/نام دانشجو : سرکار خانم زهره دانش کهن
بسم الله الرحمن الرحیم در این مجموعه به مطالبی هم چون مفهوم شناسی علم بلاغت, فواید علم بلاغت, تعریف لغوی و اصطلاحی التفات, سیاق, ارکان التفات, شروط التفات, انواع التفات (از غیبت یا خطاب یا تکلم به دیگری, از تکلم مع الغیز به تکلم وحده و بر عکس, از جمع به مفرد و از مفرد به جمع, از فعل ماضی یا مضارع یا امر به دیگری) کاربرد ادبی ان, توجه به فن التفات در رد شبهه از ایه تطهیر, کاربرد التفات در تفسیر المیزان با ریز موضوعاتش بررسی شده است. این پایان نامه با نمره 18 و رتبه عالی پذیرفته شد.