بصیرت در قرآن و حدیث
44 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: مدرسه عالی زینبیه کرج
تاریخ دفاع: 1390
نام استاد/نام دانشجو : سرکار خانم زهرا مدرسی راد
بسم الله الرحمن الرحیم این پایان نامه در 181 صفحه با راهنمایی استاد دکتر محمد حسن فرهانی فر و داوری استاد...... دفاع شد. در پنج بخش و هر بخش در دو فصل تدوین یافته بود که فصول ان عبارتند از کلیات, مفهوم شناسی بصیرت, ارزش بصیرت, بصیرت در کلام بزرگان, عوامل علمی بصیرت, عوامل عملی بصیرت, اثار فردی بصیرت, اثار اجتماعی بصیرت, موانع فردی بصیرت و موانع اجتماعی بصیرت. در این پایان نامه از 61 منبع عربی و 80 منبع فارسی استفاده شده بود و با نمره بیست و رتبه عالی پذیرفته شد.