مکر از دیدگاه قرآن و سنت
88 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: داور
دانشگاه: مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران
تاریخ دفاع: 1391
نام استاد/نام دانشجو : شهناز فرهاد زاده شوشتری
بسم الله الرحمن الرحیم چیستی و انواع مکر در قران و سنت, انگیزه مکر در انسان, عوامل مکر, علاج و رهایی از مکر انسان, مراتب مکر, چیستی مکر الهی, سنت های الهی, فلسفه مکر الهی, اثار و پیامدهای مکر الهی در دنیا و اخرت, و تاثیر سازنده توجه به مکر الهی از جمله سرفصل های این پایان نامه است. این پایان نامه به شرط اصلاحات با امتیاز خوب و نمره 17 پذیرفته شد.