حقیقت و آثار صلوات بر محمد و آل محمد (ص)
89 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: داور
دانشگاه: حوزه علمیه خواهران استان همدان
تاریخ دفاع: 1391
نام استاد/نام دانشجو : فاطمه اسدی
بسم الله الرحمن الرحیم این پایان نامه به راهنمایی دکتر محمد فاکر میبدی و مشاوره دکتر قدرت الله نیازی در 184 صفحه و چهار بخش تدوین شده بود یک بخش ان حقیقت و اقسام صلوات بر پیامبر اکرم (ص) بخش دیکر کیفیت و احکام صلوات و بخش اخر اثار صلوات بر محمد و ال محمد بود که اهم فصول ان حقیقت صلوات, اقسام صلوات, کیفیت صلوات, احکام صلوات, مصادیق ال پیامبر (ص) برکات صلوات در دنیا و برکات صلوات اخروی صلوات بود. این پیایان نامه به شرط اصلاحات با نمره 18/5 و امتیاز عالی پذیرفته شد