مستندات سیره سیاسی امیر المومنین علیه السلام
44 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: داور
دانشگاه: جامعة المصطفی العالمیه
تاریخ دفاع: 1392
نام استاد/نام دانشجو : ملازم حسین باهنر
بسم الله الرحمن الرحیم این پایان نامه در 199 صفحه با 142 منبع و در چهار فصل تدوین شده بود فصل اول در دو گفتار کلیات و مفاهیم و فصل دون مستندات قرآنی سیره سیاسی امیر المومنین علیه السلام در عصر نبوی متشکل از مباحثی چون سبقت در ایمان ثبات در دین داری دفاع از جان پیامبر و... فصل سوم مستندات قرآنی سیره امیر المومنین علیه السلام در عصر خلفا متشکل از مطالبی چون موضع گیری امام پیرامون غصب خلفاء مواضع حضرت در مقابل خلفاء و مشاور. فصل چهارم مستندات قرآنی سیره سیاسی امیر المومنین در زمان حکومت خویش با مباحثی هم چون پذیرش حکومت بازگرداندن ثروت ها معیارهای گزینش کارگزاران درگیری با فتنه گران اصلاحات در تقسیم بیت المال و نظام قضایی و... این پایان نامه با نمره 17/5 پذیرفته شد مشروط به اصلاحات.