بررسی تطبیقی زندگانی حضرت زکریا علیه السلام در تفاسیر فریقین
170 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: جامعة الزهراء (س)
تاریخ دفاع: 1392
نام استاد/نام دانشجو : فروغ ملک محمد
بسمه تعالی این پایان نامه با مشاوره استاد سید محمد سید دعوتی و داوری استاد محققیان در سه فصل و 132 صفحه با 55 منبع داوری شد و با امتیاز عالی و نمره 18 به اتمام رسید فصل اول این مجموعه از سه گفتار کلیات مفهوم شناسی و معرفی اجمالی حضرت زکریا تشکیل شده است. فصل دوم مقامات معنوی حضرت زکریا علیه السلام است که گفتار اول آن زکریا در منابع اسلامی و گفتار دوم آن زکریا در منابع اهل کتاب است و فصل سوم سیره عملی حضرت زکریا است که گفتار اول آن کفالت حضرت مریم سلام الله علیها در تفاسیر شیغه و گفتار دوم استجابت دعای زکریا علیه السلام در تفاسیر شیعه و سنی است و گفتار سوم اسرائیلیات در زندگی حضرت زکریا علیه السلام است و در آخر نتیجه گیری پیشنهادات و منابع ذکر شده است.