فلسفه و آثار سوگندهای خداوند در قرآن
125 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: مدرسه عالی زینبیه س کرج
تاریخ دفاع: 1392
نام استاد/نام دانشجو : سرکار خانم ندا خاکباز
بسم الله الرحمن الرحیم این پایان نامه در 113 صفحه و با مشاوره استاد مسلم اسکندری حافظ و داوری استاد داوودی به نتیجه رسید. سه بخش داشت بخش اول کلیات و مفهوم شناسی فصل اول: کلیات و فصل دوم: مفهوم شناسی. بخش دوم: انواع و فلسفه سوگند الهی فصل اول: انواع سوگند فصل دوم: فلسفه سوگند های الهی. بخش سوم: آثار سوگندهای الهی که فصل اول آن آثار اعتقادی سوگندهای الهی و فصل دوم آن آثار تربیتی سوگند های الهی را تشکیل می داد در آخر هم نتیجه گیری پیشنهادات و منابع ذکر شده بود که در منابع 48 منبع عربی و 24 منبع فارسی و سه پایگاه اینتر نتی نام برده شده اند.