معنا شناسی بصیرت در قرآن و آموزه های اهل بیت (علیهم السلام)
67 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: جامعة الزهراء (س)
تاریخ دفاع: 1393
نام استاد/نام دانشجو : طیبه جعفر آبادی
بسم الله الرحمن الرحیم این پایان نامه که در 140 صفحه با مشاوره استاد محمد رضا امین و داوری استاد مصطفایی دفاع شد در پنج فصل تدوین شد فصل اول: کلیات و مفهوم شناسی. فصل دوم: تفاوت معنایی بصیرت با واژه های علم یقیق معرفت و حکمت. فصل سوم: کاربرد های بصیرت در قرآن و روایات. فصل چهارم: مولفه های دخیل در بصیرت از دیدگاه قرآن و حدیث و فصل پنجم: ابعاد بصیرت در بیان قرآن و حدیث. در این پایان نامه از 83 منبع استفاده شده بود که با امتیاز عالی و نمره 18/5 به شرط اصلاحات پذیرفته شد.