اخلاق اجتماعی در دعای مکارم الاخلاق
114 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: حوزه علمیه زینبیه (س) کرج
تاریخ دفاع: 1393
نام استاد/نام دانشجو : سر کار خانم سهیلا میرزارضایی
بسمه تعالی این پایان نامه در 164 صفحه با مشاوره استاد اسکندری حافظ و داوری استاد حسین زاده دفاع شد. این مجموعه از سه بخش تشکیل شده بود بخش اول: کلیات و تبیین واژه ها که دو فصل داشت فصل اول: کلیات و فصل دوم: تبیین واژه ها. (اخلاق, دعا, مکارم, صحیفه سجادیه, زندگی امام سجاد و....) بخش دوم: فضیلت های اجتماعی و راهکارهای کسب فضیلت ها. فصل اول: فضیلت های اجتماعی در دعای مکارم الاخلاق. (فضیلت های فرهنگی, فضیلت های اقتصادی, فضیلت های سیاسی) فصل دوم: راهکارهای کسب فضیلت ها. بخش سوم: رذیلت های اجتماعی و راهکارهای دفع رذیله ها. فصل اول: رذیله های اجتماعی در دعای مکارم الاخلاق (رذیله های فرهنگی, رذیله های اقتصادی, رذیله های سیاسی) فصل دوم: راهکارهای دفع رذیله ها. نتیجه گیری و فهرست منابع. در این پایان نامه از 107 منبع استفاده شده بود و با نمره 18 و امتیاز عالی به شرط اصلاحات پذیرفته شد.