تفسیر به رای از دیدگاه فریقین
93 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: داور
دانشگاه: جامعۀ الزهراء (س)
تاریخ دفاع: 1393
نام استاد/نام دانشجو : سرکار خانم شهلا حقی
بسم الله الرحمن الرحیم این پایان نامه که به راهنمایی استاد نوری تدوین شده بود و در 195 صفحه نوشته شده بود با نمره 5/17 و امتیاز خوب به شرط اصلاحات پذیرفته شد.