جامعیت معارف قرآن و نقش آن در تفسیر
103 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: داور
دانشگاه: جامعة الزهراء (س)
تاریخ دفاع: 1393
نام استاد/نام دانشجو : سرکار خانم صغری اسدللهی
بسم الله الرحمن الرحیم این پایان نامه به راهنمایی استاد محققیان و مشاوره استاد صادقی در سه فصل فصل اول: کلیات و مفهوم شناسی. فصل دوم : جامعیت قرآن. گفتار اول: روش ها و دیدگاه های جامعیت معارف قرآن. گفتار دوم: دلایل جامعیت معارف قران ( دلایل عقلی و نقلی). فصل سوم: نقش جامعیت معارف قرآن در تفسیر. گفتار اول: امکان تفسیر آیات به نخو عام و فراگیر و گفتار دوم: عروض عناوین ثانویه. این پایان نامه در 113 صفحه و با 103 منبع دفاع و با امتیاز خوب و نمره 17/5 به شرط اصلاحات پذیرفته شد.