جایگاه قرآن در صحیفه سجادیه
270 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: جامة الزهراء (س)
تاریخ دفاع: 1393
نام استاد/نام دانشجو : ربابه فیاضی
بسم الله الرحمن الرحیم این پایان نامه در 250 صفحه با 85 منبع در سه بخش تدوین شده بود بخش اول مباحث مقدماتی با دو فصل. فصل اول: کلیات و فصل دوم: مفهوم شناسی. بخش دوم:ایات اعتقادی و اخلاقی در صحیفه سجادیه فصل اول: ایات اعتقادی در صحیفه سجادیه. فصل دوم: ایات اخلاقی در صحیفه سجادیه. بخش سوم: ارتباط ادعیه صحیفه سجادیه با قران. فصل اول: انطباق فرازها با قران کریم فصل دوم: استدلال به ایات قران کریم. فصل سوم: اشاره به ایات قران کریم. این پایان نامه توسط استاد شیخ بهایی داوری و با امتیاز خوب و نمره 17/5 به شرط اصلاحات پذیرفته شد.