بررسی ادوار زندگی دنیوی انسان از دیدگاه قرآن و مفسران با تاکید بر آیه 20 سوره حدید
139 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: مدرسه عالی زینبیه (س) کرج
تاریخ دفاع: 1393
نام استاد/نام دانشجو : سرکار خانم طیبه قاسمی
بسم الله الرحمن الرحیم این پایان نامه در 140 صفحه با 189 منبع فارسی و عربی و سایت اینترنتی در سه بخش تدوین شد. بخش اول: کلیات و مفهوم شناسی. فصل اول: کلیات فصل دوم: مفهوم شناسی. بخش دوم: بررسی مرحله لعب و لهو و زینت. فصل اول: مرحله لعب. فصل دوم: مرحله لهو. فصل سوم: مرحله زینت. بخش سوم: بررسی مراحل تفاخر و تکاثر. فصل اول: مرحله تفاخر. فصل دوم: مرحله تکاثر. این پایان نامه به راهنمایی استاد مسلم اسکندری حافظ و داوری استاد علی زینتی دفاع شد و نمره 18 و رتبه عالی را به شرط اصلاحات کسب نمود.